Historia

Gunilla började arbeta som redovisningskonsult i början av 1980-talet och har,med några års undantag, arbetat i denna bransch.

Det har varit en utvecklande resa med stor förändring av arbetssättet.

I början av 80-talet hade datorn inte ännu tagit över utan allt arbete utfördes manuellt.

Nu arbetar vi med marknadens modernaste program där vi lätt kan anpassa arbetet efter kundens behov och önskemål.

Företaget har på senare år även utökat personalstyrkan och Erika arbetar sedan några år tillbaka hos oss.

Kraven på oss redovisningskonsulter har med åren ökat, för att säkerställa kvalitén på arbetet är vi medlemmar i SRF- Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Detta medlemskap ställer krav på att vi följer det regelverk som branschen föreskriver.

I och med detta kan kunden känna trygghet i att vi har den utbildning som krävs för att utföra ett fullgott arbete.

Med åren har vi byggt upp ett omfattande kontaktnät. Detta kontaktnät gör att vi känner oss trygga med att utföra de flesta typer av uppdrag.

Vad kan vi göra för dig?